NPi-service Bekkenproblematiek

Nieuwe referaten en meer

Relevant, makkelijk te lezen en direct toepasbaar!

Myofasciale manuele technieken bij aanhoudende bekkenpijn

Wil je weten wat er bekend is over triggerpointbehandelingen voor patiënten met aanhoudende bekkenpijn? Italiaanse wetenschappers zochten het uit. Ze vonden 7 studies en combineerden gegevens van 312 mensen met bekkenpijn. Hun conclusies lees je in dit referaat.

- International Urogynecology Journal 2022, Dal Farra et al.
- Nick Muhren MSc, dr. Esther van Wifferen
-> Lees in PDF

Is digitale bekkenbodemtraining bij stress urine-incontinentie beter dan reguliere zorg?

Wat zijn de effecten van bekkenbodemtraining via een app op symptomen, therapietrouw en levenskwaliteit? Je leest het in dit referaat van Chinese onderzoekers die een overzichtsstudie maakten van zes studies met 881 deelnemers.

- BMC Womens Health 2022, Hou et al.
- Casper Martens, dr. Marijke Slieker-ten Hove
-> Lees in PDF

E-learning 'Hardlopen rondom de zwangerschap'

In deze e-learning staat hardlopen rondom de zwangerschap centraal. Je leest een wetenschappelijk onderzoek, een referaat en een samenvatting met tips uit een Britse richtlijn over het hervatten van hardlopen na de bevalling.
- 2 accreditatiepunten voor SKF of KRF-deelregister Bekkenfysiotherapeut
- 25 euro of gratis* voor KNGF-leden en Keurmerktherapeuten
-> Bestel direct

Podcast: 'Vraag naar plasklachten bij mensen met lage rug- en bekkenproblemen'

Vaak zijn urinewegproblemen goed te behandelen, maar de fysiotherapeut moet dan natuurlijk wel weten dat de klachten bestaan. Het is daarom belangrijk om in de anamnese uit te vragen of er sprake is van urinewegklachten of plasproblemen. Welke drempels ervaren fysiotherapeuten om patiënten met lagerug- of bekkenpijn te vragen naar urinewegklachten? En welke factoren zorgen ervoor dat therapeuten deze vragen juist wél stellen?
-> Log in en luister

Uit het archief

-> Sporten na een mid-urethrale sling procedure; kan het kwaad?
-> Middelbare vrouwen met urine-incontinentie kunnen zelfstandig hun bekkenbodem trainen
-> Of zoek in het archief met 250+ referaten

Literatuurlijst 2022-8

Relevante studies, baanbrekende onderzoeken en nieuwe inzichten.

-> Bekijk in PDF

Open access

Home pelvic floor exercises in children with non-neurogenic Lower Urinary Tract Symptoms: Is fitball an alternative to classic exercises?
-> Lees deze open access studie uit Neurourological Urodynamics

Actualiteiten en cursusnieuws

Lees hier het laatste nieuws over de bekkenbodem!

Webinar 'Seksueel trauma - gevolgen voor het bewegend functioneren'

Woensdagavond 29 maart 2023

Na afloop van dit webinar kan de deelnemer de mogelijke oorzaken van aanhoudende klachten betreffende het bewegend functioneren ten gevolge van een seksueel trauma benoemen. Tevens kan de deelnemer deze klachten herkennen en duiden bij patiënten die slachtoffer zijn van seksueel geweld en die mogelijk op een andere manier benaderd dienen te worden. Na dit webinar heeft de deelnemer handvatten om bij het vermoeden van een seksueel trauma de juiste adviezen te kunnen geven.

Gezonde leefstijl zwangere verdient meer aandacht

Bron: Vakblad Vroeg, 23 januari 2023

Te veel eten heeft gevolgen voor de uitkomst van de zwangerschap, aldus hoogleraar verloskunde Rebecca Painter in haar oratie. Hetzelfde geldt voor ondervoeding in deze periode. Bovendien werkt het eetpatroon tijdens de zwangerschap door in de gezondheid van moeder en kind op latere leeftijd.

Betere kwaliteit van leven door het endometriosedieet

Bron: Nieuws voor diëtisten, 23 januari 2023

Onderzoek uit het Endometriosecentrum in Amsterdam UMC laat zien dat aanpassing van leefstijl, en met name van voeding, kan bijdragen tot verbetering van de kwaliteit van leven bij endometriose. Het grootste effect werd gezien wanneer het zogenoemde endometriosedieet zo strikt mogelijk werd gevolgd.

NIEUW Revalidatie bij buikwandproblematiek, een integrale therapeutische aanpak

Vrijdag 10 maart en zaterdag 11 maart 2023

Onderzoek en behandeling van buikwandproblematiek bestaat uit vele facetten en behoeft een integrale fysiotherapeutische/ oefentherapeutische benadering. Deze cursus is daarom opgezet met een brede oriëntatie wat betreft de fysio- en oefentherapeutische onderzoeks- en behandelmogelijkheden van patiënten met buikwandproblematiek.

Mindfulness tijdens zwangerschap versterkt weerbaarheid

Bron: Vakblad Vroeg, 12 december 2022

Het kunnen toepassen van mindfulnessvaardigheden maakt vrouwen beter bestand tegen de mogelijke negatieve mentale gevolgen van een zwangerschap. Depressieklachten verminderen gedurende de hele zwangerschap. Ook kijken deze vrouwen positiever terug op de bevalling en geven ze vaker en langer borstvoeding.

‘Veel werkende zwangeren lopen onnodig risico op vroeggeboorte’

Bron: Skipr, 5 december 2022

Zwangere vrouwen met een baan hebben een groter risico op complicaties tijdens de zwangerschap.

E-learnings, podcasts en meer