Aanmelden
Themagebied: Lymfologie en oncologie
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / oedeemfysiotherapeuten / oncologiefysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Startdatum: zaterdag 25 maart 2023
Einddatum: zaterdag 25 maart 2023
Aantal deelnemers: Minimaal 24, maximaal 32
Gem. beoordeling:
(8.2/10)
375 beoordelingen
Studiebelasting: 12 uur
Aantal contacturen: 7
Aantal contactdagen: 1
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: verdieping
Cursusnummer: 2304351
Blended learning: Ja
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

Zeer prettige cursus met veel aandacht voor klinisch redeneren. Fijne docenten met veel parate kennis en didactische vaardigheden

Ik vond de 4 verschillende casussen met daarin verschillende comorbiteiten of complexiteiten verwerkt super leerzaam

Prima cursus, met veel wetenschappelijke onderbouwing. En toch ook zeer praktisch gericht

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Videotrailer

 

Blended learning

De cursus bestaat naast een fysieke cursusdag uit een e-learning module die elke deelnemer individueel dient te doorlopen.
Je dient de e-learning volledig doorlopen te hebben om aan de fysieke cursusdag deel te kunnen nemen.

Datum

Zaterdag 25 maart 2023

Kosten

Euro 395,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 345,- met NPi-kortingskaart

Locaties

 • Online
 • Tergooi Ziekenhuis Blaricum (route)

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor: Basisregister Algemeen fysiotherapeut / Oefentherapeut (coulance regeling) / Oncologiefysiotherapeut met 12 punten.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

Om aan deze cursus deel te kunnen nemen dien je te voldoen aan minimaal één van de volgende voorwaarden:
• Je hebt de masteropleiding Oncologiefysiotherapie van Avans+ of de masteropleiding Lymfologie & Oncologie van De Berekuyl afgerond;
• Je hebt de module ‘Medische oncologie en fysiotherapie’ van Avans+ afgerond;
• Je hebt de scholing ‘Oncologie Revalidatiewetenschappen’ van De Berekuyl afgerond;
• Je hebt de ‘Herstel en Balans’ scholing (van het IKNL) gevolgd;
• Je hebt een basisscholing over oncologie en fysiotherapie* gevolgd én een scholing over de Standaard Beweeginterventie Oncologie**.

* Voorbeelden van een basisscholing over oncologie en fysiotherapie: de NPi-cursus ‘Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’; de cursus ‘Fysiotherapie bij oncologie’ van de HAN, de cursus ‘Oncorevalidatie’ van de Hogeschool Leiden, de cursus ‘Oncologische revalidatie’ van het IKNL; de masteropleiding ‘Oncologiefysiotherapie’ (MOPT) van Avans+ (minimaal de Masterclass ‘Medische oncologie en fysiotherapie’).

** Voorbeelden van een scholing over de Standaard Beweeginterventie Oncologie: de moduul ‘Oncologie’ van de beweegprogramma’s van het NPi of van de Hogeschool Leiden.

Doel

Na deze cursus is de deelnemer in staat de oncologische cliënt tijdens de primaire, in opzet curatieve, behandeling adequaat te begeleiden in het behouden van zijn of haar fysieke fitheid. Onder behandeling wordt hier neo-adjuvante en/of adjuvante chemotherapie, eventueel gecombineerd met radiotherapie en/of hormoontherapie en/of targeted therapy verstaan.

Subdoelen

Na de cursus:

 • kan de deelnemer aangeven welke plek fysieke training tijdens de in opzet curatieve fase inneemt binnen de richtlijn oncologische revalidatie en binnen de gehele oncologische zorg.
 • is de deelnemer op de hoogte van de huidige bewijslast ten aanzien van fysieke training voor oncologische patiënten tijdens de in opzet, curatieve fase.
 • kan de deelnemer gevonden uitkomsten in onderzoek vertalen naar verwachtingen ten aanzien van de te behalen resultaten bij de individuele patiënt en dit toepassen in de communicatie met de patiënt zelf, de verwijzer en overige zorgverleners in het oncologische werkveld.
 • kent de deelnemer de verschillende uitstroomrichtingen na de intake ‘behoud fysieke fitheid tijdens chemotherapie’ en kan hij het klinisch redeneren toepassen bij het maken van de keuze voor een uitstroomrichting na de intake.
 • kan de deelnemer de verschillende metingen en testen die in het kader van het trainen tijdens chemotherapie worden afgenomen op waarde schatten, zelfstandig uitvoeren en de uitslagen interpreteren.
 • kan de deelnemer de inhoud van het programma ter verbetering van fysieke fitheid, inclusief het mogelijk ‘grillig’ verloop van de belastbaarheid (c.q. trainingsintensiteit) en de eindigheid van het programma, uitleggen aan een patiënt.
 • kent de deelnemer de globale kaders en invalshoek van het trainen tijdens de in opzet curatieve fase.
 • kan de deelnemer naar aanleiding van de klinimetrie een trainingsprogramma op maat opstellen en de training bijstellen op basis van hartslagregistratie en Borgscore.
 • kent de deelnemer de regels voor het veilig behandelen van oncologische patiënten die bezig zijn met de medische behandeling. Dit betreft zowel aspecten van veiligheid voor de patiënt (hygiëne in de praktijk en het ‘mengen’ van groepen patiënten in de oefenzaal), als hygiëne en veiligheid voor de therapeut en anderen.
 • is de deelnemer in staat de patiënt adequaat te coachen in het zelfstandig hanteren van trainingsprincipes en het maken van keuzes in activiteiten, ook naast de begeleide training.
 • is de deelnemer in staat gedurende de gehele periode van fysieke training de metingen en observaties bij de patiënt en interpretaties daarvan te koppelen aan relevante medische achtergrondkennis en te beredeneren welke volgende stappen genomen moeten worden in het kader van fysieke training. Tevens kent de deelnemer de rode vlaggen en contra-indicaties waar rekening mee moet worden gehouden tijdens het trainen.
 • is de deelnemer in staat een inschatting te maken met welke trainingsvorm en/of revalidatievorm de patiënt tijdens de in opzet curatieve fase mét co-morbiditeit in staat is zijn fysieke fitheid optimaal te behouden.

Beschrijving

Deze scholing sluit aan op de NPi-cursussen Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden en Beweegprogramma’s (deel 2): module 'Oncologie'.

Tijdens de cursus staat het verkrijgen van competenties ten aanzien van de fysiotherapeutische begeleiding van oncologische cliënten tijdens de medische behandeling centraal. De cursus richt zich specifiek op het ontwikkelen van competenties ten aanzien van het klinisch redeneerproces, waarbij juiste interpretatie van de continu veranderende gezondheidstoestand van de cliënt leidt tot adequate aanpassingen van het trainingsprogramma.

Toetsing
Na het volgen van deze cursus bestaat de mogelijkheid tot het maken van een toets. Het voldoende afronden van de toets geeft, naast extra accreditatiepunten, recht op vermelding in het Onconet-register en de zorgzoeker van Onconet.

Onconet
Onconet is een netwerk van fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in het uitvoeren van een begeleid trainingsprogramma voor patiënten die zowel tijdens als na de in opzet curatieve behandeling fysiotherapeutische ondersteuning behoeven bij het handhaven of verbeteren van hun fysieke fitheid. Voor blijvende vermelding in Onconet dienen de betreffende fysiotherapeuten te participeren in de jaarlijkse bijscholing en de daarbij horende toetsing.

Toegang tot Onconet
Door minimaal de volgende scholingen over oncologie en fysiotherapie bij het NPi te volgen en de daarbij horende toetsen na afloop van de scholingen te halen, kan toegang worden verkregen tot het Onconet-register en de zorgzoeker van Onconet, alsmede de Verwijsgids Kanker van het IKNL:

1) De cursus Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden óf de cursus Oncologie en fysiotherapie in de ziekenhuis setting;
2) De Beweegprogramma’s (deel 1) én Beweegprogramma’s (deel 2): module ‘Oncologie’;
3) De cursus Behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie.

Voor nadere informatie over de inschrijving voor het Onconet-register klik hier.

Docenten

 • drs. Bram van den Buijs, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper
 • Fleur van den Heuvel-van den Hoogen MSc, oncologiefysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut
 • Rosalie Huijsmans MSc, fysiotherapeut, paramedisch manager
 • Duncan Leistra MSc, oncologiefysiotherapeut
 • Marian Oostveen, fysiotherapeut
 • dr. Martijn Stuiver, fysiotherapeut, klinisch epidemioloog, lector Functioneel Herstel bij Kanker
 • drs. Benno van Tol, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper

Cursusleiding

 • drs. Bram van den Buijs, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper
 • Marian Oostveen, fysiotherapeut
 • Michael Schermer, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Hoor- en responsiecollege, verwerkingsopdrachten aan de hand van casuïstiek, vaardigheidstraining

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

marjan-van-keeken Marjan van Keeken
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 84 50 81
Bereikbaar dinsdag t/m donderdag 9.00 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur

Voor inhoudelijke vragen:

michael-schermer Michael Schermer
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 87 16 73